سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وهاب جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنع
حامد تمیزی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنع
نیکو نظیف کار – کارشناس رشته مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیر مقدار و اندازه ذرات جوانه زای پیشنهادی Ti-6Al-4V پرداخته شد. جوانه زای Ti-Al-V از تبدیل تراشه های ماشینکاری پروتزهای آلیاژ بیومتریال Ti-6Al-4V به پودر (با استفاده از دستگاه اتمایزر) با مش های ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ تهیه شد و در سه مقدار ۰/۱ ، ۰/۲ و ۰/۵ درصد وزنی و جوانه زای متعارف Al-Ti-B نیز درهمین مقادیر و در شرایط یکسان به مذاب آلیاژ آلومینیوم A356 افزوده شد. آزمایشات متالوگرافی جهت بررسی ریزساختار و اندازه گیری فاصله بین بازوهای دندریتی (DAS) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد جوانه زای Ti-Al-V مقدار DAS را نسبت به جوانه زای رایج در صنعت آلومینیوم (Al-Ti-B) به میزان زیادی کاهش داده و در بهترین حالت DAS را به ۴۴ میکرون می رساند. عامل اصلی جوانه زنی فاز TiAl3 است که با ایجاد فصل مشترک شبه همسیما و از طرفی با تشکیل محصول واکنش پریتکتیکی (L+TiAl3→Solid (α-Al سبب فراهم آمدن مکانهای مناسب جوانه زنی دندریتهای اولیه آلومینیوم می گردد.