سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید رادپور –
رضا صدرآبادی حقیقی –
کیومرث بخش کلارستاقی –

چکیده:
تنش شوری در بسیاری از نقاط جهان خطری جدی برای رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی به شمار می رود استفاده ازنانو تکنولوژی راهی نو برای بهبود تولیدات زراعی می باشد. به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذور گندم با نانو لوله های کربنی بر رشد گیاه گندم درشرایط گلخانه ای انجام گردید. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. فاکتور آزمایش شامل بذر شاهد، پرایمینگ با آب مقطر و نانولوله کربنی محلول در آب با غلظت ۱۰-۳۰-۵۰ ppm و شوری در ۵ سطح با نمک Nacl در پنج سطح شامل سطوح ۰-۳-۶-۹-۱۲ دسی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد در شرایط گلدانی متوسط زمان سبزشدن و شاخص سبز شدن درسطح ۱% معنی دار گردید. همچنین اثر متقابل شوری بر متوسط زمان سبزشدن و شاخص سبز شدن در سطح ۱% معنی دار گردید. همینطور اثر متثابل شوری و پرایمینگ در سطح ۱% معنی دار گردید. بهترین تیمار متوسط سرعت سبز شدن و شاخص سبز شدن میزان ۳۰ ppm از محلول نانولوله کربنی بدست آمد.