سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم کریمی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
مسعود نصری – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

چکیده:

این مقاله به بررسی دقیق استفاده ازژنراتور سنکرون و القایی درسیستم تولید پراکنده می پردازد.تاثیراین ژنراتور روی عملکرد سیستم به کمک نرم افزارDIgSILENT بررسی شده است .پارامترهای بررسی شده عبارتندازپروفیل ولتاژحالت دایمی -تلفات -پایداری ولتاژو پایداری گذرا.نتایج نشان می دهد بهترین گزینه ژنراتور سنکرون است و این بستگی به ویژگی های شبکه دارد .