سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بیژن مرادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
بهروز گلعین –

چکیده:

برای کسب حداکثر محصول با کیفیت مطلوب، دسترسی به حد مطلوب عناصر غذایی ضروری است. از این جهت برآورد مقدار کود مورد نیاز اصلی علم تغذیه گیاهی می باشد که به روش هایمختلف انجام میشود. از میان تمام روش ها، آزمایش کودی مزرعه ای روش استانداردی است که کلیه روش های دیگر بر روی آن پایه گذاری گردیده است. از میان کلیه عناصر غذایی مورد نیاز مرکبات، ازت و پتاسیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باغداران ناگزیرند هر ساله مقدار قابل توجهی از کودهای حاوی این عناصر را در اختیار درختان قرار دهند در غرب مازندران مصرفکودهای ازته و پتاسه بدون توجه به نیاز درخت بوده و معیار درست و علمی در اختیار باغداران نیست تا بتوانند بر اساس آن اقدام به کوددهی نمایند که تعیین نیاز کودی درختان مثمر بهپتاس و ازت می تواند مشکل باغداران را حل نماید. با توجه به این که پرتقال تامسون ناول از ارقام انتخابی معرفی شده برای مناطق شمالی ایران بوده و سطح زیر کشت آن با توجه به بازار پسندی و استقبال باغداران منطقه در حال توسعه بوده و همچنین این رقم از لحاظ صادرات وارزش اقتصادی دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. از طرفی با افزایش رطوبت و عناصر غذایی و پتاسیم و ازت به خاک میزان این عناصر در گیاه افزایش می یابد که موجب تغییرات زیادی در کیفیت و کمیت محصول پرتقال خواهد شد.