سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران
مینا شهابی – مربی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران
ام البنین قاسیم پور – کارشناس گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران

چکیده:

آلودگی خاکها و محیط آبی با فلزات سنگین یک مشکل جدی و در حال گسترش است. ورود فلزات سنگین از طریق فعالیت های انسانی باعث آلودگی بسیاری از خاکها شده بطوریکه شدت آلودگی در این خاکها یا بیش از حد طیبعی است و یا به زودی به آن خواهد رسید (۲).
در خاکهای متاثر از پساب شهری، میزان سرب در خاک ۱/۳ تا ۱/۷ برابر خاک های غیرآلوده بوده و ضمنا درمناطقی که تحت تاثیر پساب های صنعتی قرار می گیرند عنصر سرب، کروم، نیکل و مس افزایش می یابد (۴).
آهک با افزایش پی اچ خاک موجب کاهش جذب عناصر از جمله کادمیوم می شود (۳). با افزایش ۱۰ برابری میزان کلسیم درخاک میزان یا غلظت کادمیوم سه برابر کاهش می یابد. بالاترین میزان سرب در افق سطحی خاکهای تحت کشت که حاوی ماده آلی با لایی بودند مشاهده گردید و بنابراین ماده آلی یک منبع تجمع دهند سرب در خاکهای آلوده می باشد (۶). بعلاوه تمرکز سرب در خاک باغهای قدیمی تریا در کناره شاهراهها بیشتر از خاکهای جدیدتر و دور از شاهراه می باشد (۸). درخاکهای مزارعی که از لجن فاضلاب استفاده می نمایند میزان کروم به ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است (۵و۸). همچنین با مصرف فاضلاب شهر تهران در ابیاری محصولات، عناصر سنگین در خاک تجمع یافتند و در بین آنها کروم و کادمیوم بیش از سایر عناصر بوده اند (۱). هدف از تحقیق بررسی تاثیر پساب صنعتی و شهری در تجمع کادمیوم ، نیکل، سرب و کروم در خاک تحت کشت و آبیاری می باشد.