سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی عمران
مهراب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

حضور یون سولفات در خاک اصلاح شده با آهک می تواند وارد فعل و انفعالات آهک و رس گردد و با تشکیل کانی های تورم زا مثل اترینگایت و تاماسایت باعث کاهش مقاومت خاک گردد. در این تحقیق نمونه های رس تثبیت شده با درصدهای مختلف اهک بلافاصله پس از ساخت به مدت ۳۰ روز در محلولهای حاوی سولفات سدیم با غلظتهای متفاوت قرار گرفته و تعدادی دیگر از این نمونه ها پس از ساخت ابتدا به مدت ۳۰ روز در آب قرار گرفته تا واکنش های پوزولانی انجام و سپس به مدت ۳۰ روز دیگر در محلول سولفات قرار و آزمایشهای CBRدر انتهای آزمایش بر روی همه نمونه هاانجام شده است. نتیج نشان می دهند رو عمل آوری (Curing) در آب می تواند باعث کاهش افت مقاومت ناشی از تاثیر سولفات گردد. به عبارتی نقش مخرب سولفات به میزان زیادی تقلیل می یابد اگر در طول مدتی که عمده واکنش های پوزولانی انجام می شود(مثلا ۱ ماه) ارتباط آب سولفاته با محیط موقتا به نحوی قطع گردد و پس از این مدت اب سولفاته می تواند در خاک جریان یابد بدون اینکه تاثیر منفی عمده ای را در رفتار مهندسی خاک بگذارد.