سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منوچهر کلهر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

سال های متمادی است که انسان به اهمیت ماده آلی و تاثیر مثبت آن بر روی خصوصیات فیزیکی ـ فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک خاک پی برده است ولی متاسفانه در اغلب نقاط کشور تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی از بقایای گیاهی بهطور صحیح استفاده نمی شود. با توجه به منابع محدود ماده آلی برای خاک های کشور (کودهای دامی و بقایای گیاهی) دستیابی به عملکرد بالقوه خاک های زراعی بدون تامین ماده آلی کافی امکان پذیر نمی باشد.