سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا طلایی – کارشناسی ارشد زمین شناسی
حمیدرضا پیروان – دکتری زمین شناسی

چکیده:

آلودگی خاک را نمی توان از آلودگی محیط زیست مستثنی نمود زیرا خاک هم یکی از ارکان مهم محیط زیست محسوب می گردد و خاک آلوده نیز میتواندآبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده نماید گیاهان نیز می توانند با جذب عناصر فلزی و معدنی از خاک آلوده گردند. در فرایند آلتراسیون هیدروترمال واکنشهای شیمیایی و ژئوشیمیایی خاصی رخ می دهد که سبب غنی شدگی یا تهی شدگی پاره ای عناصر در سنگ مادر و زون های آلتره حاصل از آنها می گردد خاکهای حاصل از این سنگها و مناطق مینرالیزه و آلتره آنها نیز نسبت به میانگین خاکهای مناطق سالم غنی شدگی و تهیه شدگی نشان میدهند.