سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمحمود کثیریها – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی احمدی کته سری – دانشجوی کارشناسی ارشد پلیمر – علوم و تکنولوژی رنگ

چکیده:

پوششهای مختلفی تاکنون برای حفاظت سازهای دریایی مورداستفاده قرار گرفته اند، در قسمتهای اتمسفری سیستمهای خاصی وجود دارند که می تواند سازه ها را در مقابل خوردگی محافظت نمایند. آستریهای ضد خوردگی معدنی اتیل سیلیکات با بیش از ۹۰ درصد پودر روی، هم تقریبا نقش آند فدا شونده را بازی می کند و هم با ایجاد باند شیمیایی با سطح، پایداری فلز را در مقابل خوردگی افزایش می دهند.
در این مقاله ضمن بررسی مکانیزم تشکیل فیلم بوسیله استری اتیل سیلیکات به سطح، سازگاری و عمر لایه های دیگر رنگ بر روی آن مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد.