سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی زرگرشوشتری – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسر حاجتی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور فربد – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله تاثیر آلایش نقره با درصدهای کم بر دمای گذار، چگالی جریان بحرانی و ساختار ابررسانای ؟؟ErBa1.9K0.1Cu3O7-d و ErBa2Cu3O7-d مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار نقره در این ابررساناها، دمای گذار و چگالی جریان بحرانی افزایش می یابند. مقدار بهینه آلایش، مربوط بهنمونه با آلایش ۰/۶ نقره می باشد.