سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدالله امیدواری نیا – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

چکیده:

آلودگی و رطوبت از عواملی است که بر روی کلیه تجهیزات شبکه بخصوص مقره ها اثرات نا مطلوب داشته و باعث می گردد که شبکه نتواند وظیفه ی خود را بخوبی انجام دهد. این مسئله در مناطق ساحلی و بیابانهای لم یزرع و شوره زارها و نیز مناطق صنعتی اثرات خود را بیشتر نمایان می سازد. آلودگی و کثیفی مقره توام با رطوبت موجب هادی شدن مقره و برقراری قوس الکتریکی می گردد. آلودگی مقره بستگی به محل نصب آن دارد. طبیعت آلودگی در مناطق مختلف با هم متفاوت است. لذا شناخت محیط آلوده و نوع آلودگی و تعیین مشخصه های ویژه جهت عایقی تجهیزات . طراحی مناسب شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله ضمن بررسی آلودگی در منطقه خوزستان، اثرات آلودگی بر روی کارایی مقره های موجود در شبکه های ۱۱، ۲۰، ۳۳ کیلو وات ایران مورد بررسی قرار گرفته و الگوی طراحی و مقره ی مناسب جهت رفع مشکلات موجود ارائه می گردد.