سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد قادری حمیدی – دانشجوی دکتری
حسین عربی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی –

چکیده:

با آلیاژسازی مکانیکی پودرآلیاژ سنگین تنگستن نهایتا ریزساختاری شامل نانوکریستالهای تنگستن که درزمینه ای آمورف توزیع شده اند به دست می آید این ساختار نسبت بهپودراولیه انرژی بالاتری دارد و توزیع عناصر فلزی در آن یکنواخت است و لذا امکان سینتر دردماهای کمتر فراهم می شود دراین تحقیق مخلوط پودرآلیاژ سنگین تنگستن با ترکیب ۹۳W-4/9Ni-2/1Fe در دو آسیاب گلوله ای افقی و ماهواهر ای بصورت مجزا تحت آلیاژسازی مکانیکی قرارگرفته است و پودرهای آلیاژسازی مکانیکی شده در دماهای مختلف سینتر شده اند نتایج این تحقیق نشان میدهد که رفتار سینتر پودر در اثر آلیاژسازی مکانیکی بهبود یافته است و سینتر این پودر در دماهای بسیارپایین تر امکان پذیرمی باشد.