سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرزاد ملک پور – دانشکده فنی دانشگاه تهران
مرتضی رستی – شرکت فولاد خوزستان

چکیده:

هدف از این تحقیق شناخت اثر آماده سازی بارگندله کوره های احیا از طریق پیشگرم کردن پیش از ورود به کوره برای افزایش سرعت احیای اکسیدهای آهن و به تبع آن کاهش مصرف گاز، انرژی،
آلودگی محیط زیست و افزایش بازده تولید می باشد . در این تحقیق نتایج آزمایش های انجام شده برای سنجش قابلیت احیای گندله های مورد مصرف در واحدهای احیای مستقیم میدرکس شرکت فولاد
خوزستان و قائم اصفهانتوسط هیدروژن در دستگاه TGA و همچنین نتایج بررسی قابلیت احیای گندله ها در واحد نیمه صنعتی لیندرشرکت فولاد خوزستان گزارش شده است . بر اساس روش نوین آماده سازی بار، گندله ها پیش از ورود به کوره در محفظه پیشگرمکن کوره و در بستری ثابت توسط گازی خنثی ویا گازی احیا کننده رقیق تا دمای مورد نظر، پیشگرم و سپس وارد کوره می گردد . در کوره دمای گندله های پیشگرم شده توسط گاز احیا کننده به دمای احیا رسانده و در ضمن اکسید های آهن، احیا می شوند . از این طریق سرعت احیا، افزایش، زمان ماند گندله ها در کوره، کاهش و در نتیجه سرعت و بازده تولیدآهن اسفنجی افزایش می یابد .