سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فردوس شاهمرادی –
امید اسلام پناه –

چکیده:

برای داشتن کودکان سالم و تربیب شده که قدرت سازشبا درون خود وطبیعت و محیط زندگی را داشته باشند ، یک خانواده سالم ، آرام از جمله واجباتست و آنچه در حقیقت بنیاد خانواده را محکم میسازد. نیازهای جنسی زن و مرد میباشد و امروزه مسلم شده است که علت بسیاری از آشفتگیهای روانی ، لغزشهای اخلاقی ، خیانتها ، شکستهای زندگی زناشویی ، ناسازگاریها بدخلقیها ، خلاف کاریها ، حتی جنایات در اثر عدم توجه به امور جنسی بوده یا بنحوی با آن ارتباط دارد و چه بسیار خانوادههایی که دیده شد که محیط گرم و صمیمانه اولیهشان در اثر عدم آشنایی لازم به امور و مسائل مربوط به جنسیت به یک محیط سرد و بی روح مبدل گشته و نغمات عشق ، جای خود را به کلمات ناپسند دادهاست. با توجه به این نگرش عمیق ، پژوهشحاضر که در تابستان ۱۳۸۴ انجام شدهاست حول محور مسایلمعینی چون موارد زیر سازماندهی شدهاست: آسیب شناسی عشق در دوران بلوغ و ناآگاهی والدین · ٣ هماهنگی در امور جنسی · انگیزه جنسی · انواع انحرافات جنسی · عوامل فوق به عنوان عوامل اساسی شناسایی شدهاند و ذیل هر یک از آنها ماهیت و راهحلهای احتمالی به بحث گذاشته شدهاست.