سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
فاطمه سیدآقای مدنی – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات بعد از تولید صابون ، اکسیداسیون و یا بعبارت دیگر فساد و تغییر خواص آن میباشد . این مشکلات بطور کلی ناشی از عدم استفاده بجا از آنتی اکسیدان به هنگام تولید و نگهداری چربی و بعدا عدم استفاده آن به هنگام تولید صابون میباشد . نتیجه اکسیداسیون صابون ، تغییر خواص آن از جمله عدد اسیدی، درصد کل مواد چرب و تغییر رنگ آن است . ی کی از راههای جلوگیری از این امر استفاده از انواع مناسب آنتی اکسیدان میباشد . این مقاله به بررسی اثر آنتی اکسیدانBHT (Butylated Hydroxytoluene) در خواص صابون میپردازد . می توان دید که بهترین گستره استفاده ازBHT در نمونه های صابون مورد آزمایش ۱۲ ۰ درصد است که در صورت استفاده از آنتی /۱-۰/ اکسیدان BHTدر این گستره در تولید صابون ، می توان به بهترین کیفیت از نظر پارامترهای مورد بررسی دست یافت.