سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا کیالی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
حمید یاسی پور طهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تاثیر متقابل آنومالیهای ژئوشیمیایی و معدنی یک منطقه و گونه های زیست محیطی آن منطقه ، موضوعیست که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است . گرچه این رابطه ، تاکنون از حد امکان و احتمال ، فراتر نرفته است اما در مجموع ، یافته های علمی حاصله ، به یکی از راهنماهای پی جویی اکتشافی بدل گردیده است اما آنچه در این مقاله بر روی آن تاکید شده است ، جنبه های زیست محیطی این تاثیر و نتایجیست که برای مهندسان معدن ، در بر دارد . به دیگر کلام بنا بر آن بوده است تا هرچه بیشتر بتوان این اثرگذاری را تحت کنترل جداول و نمودارها درآورد تا بلکه بهتر بتوان زمینه های استفاده از آن به تصویر کشید .
در این مقاله از سه جهت تاثیر زیست محیطی آنومالیهای ژوشیمیایی و معدنی ، نقش آن در اکتشافات ژئوشیمیایی و بهره گیری از روشهای بیوژئوشیمی در استخراج مواد معدنی به این موضوع پرداخته شده است و سعی بر آن بوده است تا در کنار مطالعات کتابخانه ای به شواهد میدانی نیز اشاره گردد .