سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین تقوایی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه شیراز
هومان شکراللهی – استادیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شیراز
کمال جانقربان – استاد مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق اثر آنیل حرارتی بر خواص مغناطیسی کامپوزیت های مغناطیسی نرم تولید شده از پودرهای آهن فسفاته بررسی شده است. پس از اعمال پوشش فسفات ، پودر های مورد نظر فشرده و نمونه هایتولید شده تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد آنیل شد و خواص مغناطیسی کامپوزیت های تولیدی و مقاومت الکتریکی آنها به کمک LCR متر، VSM و حسگر تماسی چهار نقطه ای در دمای اتاق اندازه گیری شد. نتایج آنالیز مادون قرمز(FTIR) و آنالیز سطحی (EDS) تشکیل پوشش نازک فسفات آهن با یکنواختی مناسب را بر روی پودر های آهن تایید کردند. فرآیند آنیلمنجر به کاهش فاکتور تلفات هیسترزیس ، میدان پسماند زدای مغناطیسی و مقاومت الکتریکی و نیز افزایشنفوذپذیری بیشینهمغناطیسی و فاکتور تلفات جریان های گردابیگردید که مقدار افزایش نفوذ پذیری و کاهش میدان پسماندزدای مغناطیسی دردماهای آنیل بالاتر بیشتر است.