سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر احمدزاده بهروز – کارشناس ارشد راه و ترابری
علی منصورخاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

این مقاله رابطه بین ارتفاع، عرض و قطر تایر اتومبیل های سنگین چند محوره (dual axle, single axle) را بامیزان خرابی حاصله از تاثیر آنها در روسازی های صلب بررسی می کند. روابط ارایه شده بر اساس تئوری های وسترگارد ومشخصات اولیه تایرها بدست آمده است. این مقاله نشان می دهد که چگونه با افزایش قطر یا عرض تایر به میزان مشخصی، خرابی در روسایز های تحت اثر بار کامیون و ماشینهای سنگین کمتر می گردد و پیشنهاد می گردد که با تغییر ابعاد تایر میزان خرابی در روسازی های صلب کاهش داده شود.