سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هادی پاشائی – استادیار دانشگاه مازندران
علی اصغر احمدی آسور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

میرایی پدیده پیچیدهای است که بصورت جذب و استهلاک انرژی در سیستمهای ارتعاشی بروز میکند. عوامل مختلفی بر این پدیده تاثیرگذار می باشند که از جمله آن می توان به نوع اتصال بکار رفته در سیستم ارتعاشی اشاره نمود. در این تحقیق مقایسه ای بین دو اتصال دندانه دار)پیچ ومهره( و اتصال جوشی از نظر میزان میرایی بعمل آمده است. این تحقیق باانجام آزمایش بر روی دو مدل مشابه ولی با اتصالات متفاوت صورت گرفته است. در سازههای فضاکار بمقدار زیادی از اتصالات دندانه دار استفاده شده است. نتایج این تحقیق در تبیین رفتار دینامیکی این سازهها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.