سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا مند کاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اکسیژن دهی پلاسمایی فرایندی است که به منظور بهبود مقاومت خوردگی فولادهای نیتروژن- کربن دهی شدخ استفاده میشود.دراین تحقیق سعی شده است اثر نسبت گازهای هیدروژن و اکسیژن بر خواص نمونه های نیتروژن _کربن دهی شده فولاد alsi4130بررسی شود.بدین منظور نمونه های فولادی در دمای ۵۲۰ در اتسمفری حاوی ۴۹% نیتروژن ۴۹% هیدروژن و ۲% دی اکسید کربن به مدت ۵ ساعت نیتروژن _کربن دهی شده و بلافاصله پس ازکاهش دما تا ۴۵۰ در همان محفظه ودر اتمسفرهای حاوی نسبت های مختلف o2:h2 (با نسبتهای ۵:۱ ۱:۱ ۱|:۳ ۱:۵ ۱:۷ )به مدت ۱ ساعت اکسیژن دهی شدند.جهت بررسی خواص نمونه ها از آزمایشهای متلوگرافی sem .xrdو آزمایش خوردگی پتانسیودینامیک استفاده شد.نتایج xrdنشان داد که باکاهش بیشتر نسبت o2:h2 تا میزان ۱:۵ مقدار فاز مگنتیت تشکیل شده افزایش یافته و با کاهش بیشتر نسبت o2:h2به میزان ۱:۷ از مقدار فاز مگنتیت کاسته میشود.نتایج آزمون خوردگی نشان میدهند که با کاهش نسبت o2:h2 تا میزان ۱:۵ مقاومت خوردگی افزایش یافته و با کاهش بیشتر نسبت o2:h2 به میزان ۱:۷ مقاومت خوردگی کاهش میابد.