سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا جمی – گروه الکترواستاتیک مرکز تحقیقات مهندسی جهاد تبریز

چکیده:

هدف در این مقاله بررسی تنش های بین لایه ای ایجاد شده در ورقه های کامپوزیتی در لبه های آزاد می باشد. بدین منظور تغییرات تنش های فوق به کمک مدل سازی عددی در محیط نرم افزار مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور صفحات کامپوزیتی بعد از مدلسازی به کمک المانهای آجری درجه دوم ۲۰ گره ای به صورت جهت دار منش بندی شده و تحت کشش یکنواخت محوری مورد تحلیل قرار می گیرد. در این میان چیدمان های مختلفی از ترکیب لایه های صفر درجه، ˚۴۵± و ˚۹۰ بررسی می شود. کلیه تحلیل ها در محیط نرم افزار Ansys صورت گرفته و تحلیل به صورت سه بعدی کامل می باشد.