سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
یحیی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
عبدالسلام پیری – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان ایلام

چکیده:

برای مبارزه با فرسایش راه های مختلف بیولوژیکی ومکانیکی وجود دارد. درکشور ما هم هر دو راهکار مورد استفاده قرار گیرد. یکی از راهکارهای بیولوژیکی که توسط دولت و با صرف هزینه هایی سنگین انجام می شود اجرای طرحهای مرتعداری است. در این تحقیق نقش و تاثیر اجرای ۱۳ طرح اجرا شده در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور سه پارامتر درصد پوشش گیاهی، تولید علوفه خشک و امتیاز مربوط به وضعیت مرتع در سال شروع طرح و حال حاضر محاسبه و با استفاده از آزمون t با هم مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد که اختلاف این سه پارامتر در سال شروع طرح با حال حاضر در سطوح ۱و۵ درصد معنی دار می باشد که نشانگر تاثیر ااجرایی این طرح ها می باشد. بنابراین بر اجرای هرچه بیشتر این طرحها تاکید می گردد.