سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن باقری – کارشناس ارشد عمران مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس شیراز
پرویز منجمی – استادیار بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز
ایوب کریمی – استادیار بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

بر اثر تجمع ذرات روی بستر فیلترهای ماسه ای کند، لایه ای با ضخامت کم معروف به "اشموتسدک" تشکیل می شود. این لایه فعال بیولوژیکی نقش مهمی در حذف ذرات توسط فیلتر دارد و عامل عمده افزایش افت هد در حین بهره برداری است. پس از مدتی با متراکم شدن "اشموتسدک" روی سطح بستر، فیلتر مسدود شده و باید تمیز شود. از آنجا که هزینه های بهره برداری از فیلترها به تناوب تمیزکاری بستگی دارد، بنابراین هر چه فاصله دو مرحله تمیزکاری بیشتر شود، هزینه ها کاهش می یابند. در این مطالعه تاثیر اختلاط بستر بر عملکرد فیلترها، بخصوص بر زمان کارکرد آنها، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور دو دستگاه فیلتر از لوله پی-وی-سی به قطر ۲۴ و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر، محتوی ۶۰ سانتیمتر ماسه با انداه موثر ۰/۲ میلیمتر و ضریب یکنواختی ۲/۳ ساخته شد. در طی ۱۴۹ روز، ۳۰ سانتیمترفوقانی فیلتر آزمایش، بطور یک روز در میان، بهم زده و عملکرد آن با فیلتر شاهد مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ایجاد اختلاط در بستر، افت هد بطور موثر کاهش یافته و مدت زمان کارکرد فیلتر بدون تاثیر منفی بر کیفیت آب خروجی به بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند.