سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا شجاعی لنگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گروه فیزیک
سیده مهناز شجاعی لنگری –

چکیده:

مادراین مقاله با تاکیدبرمساله انتقالات فاز درنانوسیم های ابررسانای فوق باریک نوسانات پارامترنظم و گذارهای مقاومتی را در ترکیبی از انتقالات فاز حرارتی و تونل زنی ذره ماکروسکوپی دردرجه حرارتهای پایین بررسی کردیم سپس بستگی شکل گذار را به درجه حرارت جریان و ضخامت نمونه درهر دو مدل لانگر – آمبگاوکر – مک کومبر – هالپرین LAMH) وتونل زنیذره ماکروسکوپیک MQT مشخص نمودیم کاهش تدریجی ضخامت موثر یک نانوسیم جهت پیگیری تکامل تدریجی شکل گذار ابررسانایی RT و رسیدن به ساختار فوق باریک همگن با روش کندوپاش قابل اجرا است درنانوسیم هایی با ضخامت موثر کمتر از ۱۵ نانومتر بستگی گذار R(T بسیار وسیع تر از پیش بینی بدست آمده از مدل انتقالات فاز حرارتی می باشد. این اثر را می توان با استفاده از نظریه انتقال فاز کوانتومی با توجه به نوسانات کوانتومی پارامتر نظر توضیح داد مقاومت مغناطیسی منفی درباکترین نمونه ها مشاهده می شود این اثر دارای یک اعتبار جهانی است و نمایانگر تفکیک حالت مقاومت صفر درابررسانا به زیرمقیاس خاصی می باشد.