سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

البرز فتحی یونسی – کارشناسمهندسی مواد ‐ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد‐ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

اتصالات غیر مشابه بین فولادهای زنگنزن به طور گستردهای در قسمتهای مختلفی از صنایع رواج یافته اند. این نوع اتصالات به دلیل چالشهای پیشرو همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این پژوهش تاثیر میدان مغناطیسی بر ریزساختار حوضچه جوش در جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگنزن آستنیتی ۳۱۶ به فولاد زنگنزن ماتنزیتی ۴۲۰ مورد بررسی قرار گرفت. روش جوشکاری با الکترود دستی SMAW و الکترود E309L برای این منظور انتخاب شدند. برای ایجاد میدان مغناطیسی از یکسیم پیچ در زیر قطعه کار استفاده شد و با اعمال اختلاف پتانسیل ۳ ، ۱۲ و ۲۴ ولت به سیم پیچ نمونه ها جوشکاری شدند. هرکدام از نمونهها ابتدا از مقطع عرضی وسپسبا دید از بالای حوضچه توسط میکروسکوپ نوری برای مشاهده نوع ریز ساختار در هرکدام از مرزهای جوش و فلز جوش مورد بررسی قرار گرفت. ریز ساختار نمونهها نشان داد که با افزایش شدت میدان مغناطیسی از اندازه دندریتها کاسته و ساختار ظریفتر میگردد.