سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نورمحمد تربتی نژاد – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ریک شرلوک – اعضای هیات علمی انستیتوی دامپزشکی ، دامپروری و بیو پزشکی دانشگاه مسی ن
استیو موریس – اعضای هیات علمی انستیتوی دامپزشکی ، دامپروری و بیو پزشکی دانشگاه مسی ن
پال کنیون – اعضای هیات علمی انستیتوی دامپزشکی ، دامپروری و بیو پزشکی دانشگاه مسی ن

چکیده:

پرورش گوسفند در کشور نیوزیلند عمدتا براساس استفاده از مراتع می باشد و در این شرایط احتیاجات غذایی برای هم میشهای تک قلوزا و هم میشهای دوقلوزا بخوبی روشن و دستورالعمل ارتفاع مناسب علوفه برای این میشها تعیین شده است . محققین مشخص نمودند که مراتع به ارتفاع ۴ سانتی متری می تواند بعنوان ارتفاع مطلوب برای میشهای تک و دوقلوزا دردوران آبستنی و شیردهی مورد استفاده قرار گیرد . در حالیکه هنوز احتیاجات غذایی میشهای سه قلوزا در دوران آبستنی و شیردهی تحت شر ایط چرا در مراتع نیوزیلند مورد تحقیق قرار نگرفت .این تحقیق کوششی است در تعیین اثر ارتفاع علوفه مرتع و تعداد بره های آبستنی بر روی میزان مصرف ماده خشک و وزن بدن میشهای دوقلو و سه قلو زای نژاد رامنی در دوران آبستنی و شیردهی .