سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید عباسی چیانه – دانشجوی دکتری
فراز امیدبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد
سروش نظرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ترکیب بین فلزی Al3Ti به علت خواص مکانیکی مناسب برقراری پیوند شیمیایی با آلومینیوم پایداری حرارتی خوب ضریب انبساط حرارتی نزدیک به آلومینیوم و چگالی پایین به عنوان گزینه ای مناسب جهت استحکام بخشی کامپوزیت های زمینه آلومینیوم شناخته شده است دراین تحقیق کامپوزیت زمینه Al باستحکام بخشهای ذره ای Al-Al3Ti به روش متالورژی پودر و تشکیل درجای ذرات Al3Ti از مخلوط پودرهای Ti و Al تولید گردید به دلیل تشکیل درجای ذرات پیوند تشکیل شده بین ذرات و زمینه بسیار مستحکم بوده نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که مورفولوژی ذرات تشکیل شده وابسته به تنش و میزان جاهای خالی ایجاد شده در حین استحاله نفوذی می باشد از سوی دیگرتخلخلهای ثانویه نیز به دلیل ماهیت نفوذی استحاله به وجود می آیند بنابراین بسته به ترکیب زمان تف جوشی واندازه ذرات خواص کششی متغیری به دست می آید.