سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید عباسی چیانه – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی سهند
فراز امیدبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند
سروش نظرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، انستیتو علوم و تکنولوژی نانو، دانشگاه بارسلو
حمیدرضا مداح حسینی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ترکیب بین فلزی Al3Ti به علت خواص مکانیکی مناسب، برقراری پیوند با آلومینیوم، پایداری حرارتی خوب، ضریب انبساط حرارتی نزدیک به آلومینیوم و چگالی پایین به عنوان گزینه ای مناسب جهت استحکام بخشی کامپوزیت های زمینه آلومینیوم شناخته شده است. در این تحقیقکامپوزیت زمینه Al با استحکام بخشهای ذره ای Al-Al3Ti به دلیل متالورژی پودر و تشکیل درجای ذرات Al3Ti از مخلوط پودرها Al و Ti تولید گردید. به دلیل تشکیل درجای ذرات، پیوند تشکیل شده بین ذرات و زمینه بسیار مستحکم بوده. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که مورفولوژی ذرات تشکیل شده وابسته به تنش و میزان جاهای خالی ایجاد شده در حین استحاله نفوذی می باشد. از سوی دیگر تخلخلهای ثانویه نیز به دلیل ماهیت نفوذی استحاله به وجود می آیند. بنابراین بسته به ترکیب زمان تفجوشی و اندازه ذرات خواص کششی متغیری به دست می آید.