سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
بهاره سلطان محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:
امنیت راه و ترافیک،یکی از حوضه های مهم و اساسی نیازهای جامعه ی بشری است و توجه بدان و اهتمام به تامین آن ضرورتی غیر قابل انکار تلقی میشود مقاله ی حاضر نگاهی تحلیلی و راهبردی به این مقوله داشته و با معرفی نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط با موضوع، گستردگی وچندجانبه بودن ، تنوع و پیچیدگی آن را به جهت تاثیر بر حوضه های اجتماعی و انفرادی شهروندان نمایان میسازد ، در ضمن آن که به ارزیابی نواقص گذرگاههای تردد عرضی عابران پیاده به عنوان آسیب پذیرترین گروه ها که در معرض خطرات زیادی می باشند میپردازد. ایمنی عابران پیاده نیز مقوله ای است که بایستی درکنار مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهری مورد بررسی قرار گیرد. تحقیقات نشان میدهد که بهبود تجهیزات ایمنی عابر پیاده بخصوص در گذرگاههای عرضی تاثیر به سزایی در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات عابران دارند در این مقاله اشاره ای به لیست چالش های سر راه تامین امنیت ترافیکی کشور داشته و راهکارهایی ارائه می دهد