سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
احد فربود – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محسن صادقی سبزواری – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

در این مقاله به تاثیر استفاده از طیف واقعی شتاب یک زلزله خاص بر روی نتایج حاصل ازروش آنالیز غیر خطی استاتیکی افزایش سازه های با قاب خمشی فولادی می پردازیم. جهت میل به اهداف تحقیق با استفاده از شکل ارتعاشی مداول سازه الگوی بارگذاری جانبی را بدست می آوریم و از آن در تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده می کنیم. همچنین جهت لحاظ کردن تمامی موارد موثر در ناپایداری کلی سازه بارگذاری P-delta هم در نظر گرفته شده است. به منظور مقایسه، از نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی استاتیکی افزایشی با اسفتاده از طیف شتاب استاندارد استفاده می کنیم.