سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مبین عرب – دانشگاه شریف، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی سیستم های انرژی

چکیده:

هدف از این مطالعه ، بررسی تاثیر میزان رطوبت موجود در هوا بر بار برودتی ساختمان و تقاضای برق جهت سردسازی و همچنین بررسی عملکرد لوله های گرمایی در جهت کاهش این بار است . یک مطالعه موردی برای ساختمانی نمونه انجام شده است . نتایج نشان دهنده افزایش میزان انرژی الکتریک مورد نیاز جهت سرد سازی هوای منزل مسکونی و روند سعودی آن با افزایش رطوبت محیط هستند . همچنین نشان داده شده است که استفاده از لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع تنها برای مناطق مرطوب قابل استفاده است و امکان صرفه جویی توان مصرفی به میزان حدود %۳۰ در منازل مسکونی با استفاده از لوله های گرمایی وجود دارد که با افزایش رطوبت هوا، افزایش می یابد و به یک مقدار بیشینه می رسد.