سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عامری – دانشیار دانشکده انرژی – دانشگاه صنعت آب و برق
پوریا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت
شعیب خانمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین اربابی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

امروزه استفاده از نیروگاه های سیکل ترکیبی برای تولید انرژی الکتریکی به دلیل بزرگ بودن بازده حرارتی آن، در مقایسه با سیکل های گازی و استفاده بهینه از سوخت و همچنین زمان راه اندازی کوتاه در مقایسه با سیکل های بخار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بشترین ارزیابی ها برای بهبود راندمان این نیروگاه ها در حال انجام است. استفاده از مشعل اصافی در بویلر بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی یکی از تکنیک ها می باشد که باعث افزایش قدرت خروجی این نیروگاه ها می شود.
در این مقاله تاثیر استفاده ازمشعل در بویلر بازیاب روی بازگشت ناپذیری های سیکل و بازده قانون اول و بازده اگزرژیکی کل سیکل مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل می دهد که با استفاده کردن از مشعل در بویلر بازیاب نیروگاهنکا مگاوات خروجی سیکل بخار را تقریبا ۳۰ مگاوات افزایش می دهداین در حالی است که بازده قانون اول و بازده اگزرژیکی در حالتی که مشعل در بویلر بازیاب موجود باشد برابر ht=46% ، hex=44% و اگر مشعل استفاده نشود برابر ht=45.5% ،hex=47% خواهد بود.