سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح ا… فرهادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران
مسعود بهرامی باباحیدری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران
زهرا دلاورمقدم – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

اگلومراسیون مهمترین عامل افزایش اندازه ذر ات در بخش ترسیب فرآیند بایر است . اگلومراسیون شامل دو مرحله سری می باشد . عواملی همچون دما، فوق اشباعیت و ناخالصی ها بر مرحله دوم اگلومراسیون، که همان رشد ذرات می باشد، موثر هستند . در این کار اثر سه اسید چرب، اسید تارتاریک، اسید مالئیک و اسید اولئیک بر این م رحله مورد بررسی قرار گرفته است . از این میان تاثیر
اسید اولئیک بیشتر از دو اسید چرب دیگر بوده است . همچنین آزمایشات انجام شده وجود شکست را در ضمن اگلومراسیون و رشد نشان می دهد.