سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود متوسلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در مقاله حاضر، نتایج تحقیق آزمایشگاهی که به منظور نشان دادن اثرات الیاف پلی پروپیلین ( polypropylene) به طول ۱۵mm بر کاهش و همچنین اندازه گیری روی ترکهای پلاستیک ناشی از انقباض نوعی بتن جدید معروف به بتن خود تحکیم (Self consolidating concrete) با نسبت های اختلاط مختلف در طول ۲۴ ساعت بعد از بتن ریزی ( در خلال زمان گیرش اولیه و نهایی) است، ارائه گردیده است. بدین منظور بتن خود تحکیم الیافی، بر سطح بتنی سخت شده و ناهموار که به منظور کنترل کرنش در قمت زیرین بتن خود تحکیم الیافی تازه (‌خمیر) و در نهایت ایجاد ترک در سطح چنین بتن تازه ای طراحی شده است، ریخته می شود. نمونه های بتن تازه به ابعاد mm1016×۷۶/۲×۳۸/۱ بر سطحیک بستر از قبل تهیه شده بتنی سخت شده و با همین ابعاد ریخته می شود و در معرض شرایط نامناسب (aggressive adverse) محیطی از جمله دماهای مختلف ۳۵،۴۵ و ۲۵ درجه سانتیگراد ، رطوبت پایین و باد شدید قرار می گیرد. در این تحقیق سه نمونه بتن SCC گوناگون دارای نسبت های متفاوت الیاف ۰/۲،۰/۱ و ۰/۱ طراحی و ساخته شده و در معرض ۳ نوع شرایط خشک محیطی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که الیاف پلی پروپیلین در کنترل ترکهای انقباضی خمیری (plastic shrinkage) بسیار موثر می باشد. بررسی ها و نتایج بدست آمده از این آزمایشات حاکی از تاثیر الیاف در کاهش و یا حذف ترکهای انقباضی خمیری در این نوع بتن جدید می باشد، ضمن اینکه بتن خود تحکیم با ۰/۳٪ الیاف بهترین تاثیر را بر کاهش ترکهای خمیری از خود نشان داده است.