سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود طغرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه ص
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید نزاکت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی دانشگ

چکیده:

در این پژوهش تاثیر اعمال فشار در حین انجماد بر دانسیته و میکروساختار چدن خاکستری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور مذاب چدن خاکستری در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد در قالبی از فولاد گرم کار با دمای پیش گرم ۳۵۰ درجه سانتیگراد ریخته شد و تحت فشارهای اتمسفری،۲۴/۱، ۴۸/۲، ۶۰/۲، ۷۲/۳ و ۸۴/۳ مگاپاسکال منجمد شد. سپس اندازه گیری دانسیته و بررسی های متالوگرافی بر روی نمونه ها انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش فشار اعمالی دانسیته نمونه ها افزایش و میزان تخلخل آنها کاهش می یابد. همچنین درصد گرافیت آزاد در ساختار کم شده و گرافیت ها ریزتر می شوند. در فشارهای بالاتر از ۴۸/۲ MPa گرافیت های لایه ای عمدتا از نوع D تشکیل شده که منجر به فریتی شدن کامل زمینه نمونه ها می گردد.