سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
امین برمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

استفاده ازکانیهای مختلف رسی با پلاستیسیته بالادرپروژه های زیست محیطی وژئوتکنیکی روز به روز در حال فزونی است. یکی از نقاط ضعفکانیهای رسی پتانسیل انقباضی درهنگام خشک شدن میباشد که باعث گردیده به تنهایی قادر به تامین نیازهای بهره برداری نباشد و نیاز به اصلاح خواص این مصالح بوسیله ترکیب با سایر مصالح ضروری بنظر میرسد. در این مقاله سعی بر این است تااثراختلاط دانه های لاستیک با بنتونیت در خواص پتانسیل انقباضی و مقایسه آن با ماسه با دانه بندی یکسان با دانه های لاستیکمورد بررسی قرار گیرد.تحقیق با انجام تعداد قابل توجهی از آزمایشهای حد انقباض بر روی نمونه های مخلوطبا درصد های مختلف حجمی صورت گرفته است.نتایج حاکی از اثرات قابل ملاحظه اصلاح بنتونیت با دانه های لاستیک در خواص انقباض پذیری می باشد.بطوریکه با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده،با افزایش درصد دانه های لاستیک حد انقباض مخلوط بنتونیت ـ دانه های لاستیک افزایش می یابد، و ترکهای ایجاد شدة حاصل از انقباض از نظر طولو عرض کاهش می یابند، ودر مقایسه با مخلوط مشابه بنتونیت ـ ماسه ملاحظه میگردداز لحاظ اثر گذاری بر حد انقباض،دارای درصد اختلاف جزئی و یکسانمی باشد. در نهایت میتوان طرح اختلاط مخلوط هایبنتونیت ـ دانه های لاستیک را بگونه ای بدست آوردکه خواص اساسی مورد نیاز و منطبق با اهداف پروژه را تواما برآورده سازد.