سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی بهاءالدینی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا محمدی – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی معدن
محمد رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در انتخاب سیال حفاری بحث خسارت سازند می باشد . سیالات حفاری رایج ، سیالات حفاری پایه آبی و پایه روغنی می باشند . با وجود بعضی از خواص نامطلوب گلهای پایه روغنی ، این گلها بدلیل خواص ویژه شان در پایداری دما ، روغنکاری و پایداری چاه همچنان متداول می باشند . با توجه به اهمیت بحث خسارت سازند در بهره برداری مخازن نفتی ، اثر افزودنیهای شیمیایی و معدنی مورد استفاده در گلهای حفاری پایه روغنی در خسارت ایجاد شده بوسیله این مواد مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش ، در ابتدا تاثیر هر کدام از افزودنیها بر نفوذپذیری سنگ مخزن ، مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله دوم آزمایشات ، با توجه به دید کلی ایجاد شده در مرحله اول ، با استفاده از روش طراحی آزمایش تاثیر هر یک از افزودنیها بر روی خسارت ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که سیالات حفاری پایه روغنی بدلیل تاثیر آنها بر ترشوندگی دارای تاثیر قابل ملاحظه ای بر نفوذپذیری سنگ مخزن می باشند . در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده گل پیشنهادی که کمترین خسارت را به سازند وارد می کند ، ارائه شد .