سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا غلامی پور – استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شمس الدین میردامادی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر افزودنی های کربن و تیتانیوم بر ساختار آلیاژهای مغناطیسی نانو کامپوزیت نئودیمیوم – آهن – بور با ترکیب Nd9/4Pr0/6FebalCo6B6Ga0/5TixCx (x=0,1/5,3,4/5,6) مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید این آلیاژها از یکی از روش های متداول انجماد سریع معروف به "چرخ مذاب" با سرعت ثابت چرخش چرخ مسی برابر ۴۰m/s استفاده شده است. نوارهای حاصل از انجماد سریع از طریق آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و آنالیز حرارتی (DSC) ارزیابی شدند. نتایج آزمایشات مذکور نشان می دهد افزودنی های کربن و تیتانیوم تمایل به تشکیل فاز شیشه ای را افزایش می دهند. همچنین دمای تبلور فاز مذکور با افزایش مقدار Ti و C تا ۴/۵ درصد اتمی افزایش و پس از آن کاهش می یابد.