سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود سعدی – کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه سرامیک
رسول صراف مأموری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه سرامیک
علی بیت اللهی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالوژی، گروه

چکیده:

آهنرباهای NdFeB زینتری با داشتن خواص مغناطیسی عالی، در چند سال اخیر مورد توجه مححقان و تولیدکنندگان بسیاری قرار گرفته اند. آهنرباهای NdFeB بر پایه فاز اصلی NdFeB با ساختار تتراگونال بوده که دارای میدان آنیزوتروپی تک محوره بزرگی می باشند. در این تحقیق تاثیر افزودنی ژرمانیوم بر ریزساختار و خواص آهنربای NdFeB زینتری با ترکیب Nd12.9Fe805yB6.6Gey که y معادل ۱/۵،۰/۷۵،۰ و ۳ درصد اتمی می باشد مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. پس از بررسی نتایج حاصل از آنالیزهای کمی و کیفی مشخص گردید که ترکیب NG1) Nd12.9Fe79.75B6.6Ge0.75) دارای بالاترین دانسیته زینترینگ معادل ۷/۴۵gr/cm3 و بهترین خواص مغناطیسی نظیر iHc=2/6KOe,Br=10/2KG و BH)=3/8MGOe) وiHe=2/6KOe می باشد.