سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سپهری امین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا غلامی پور – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فرزاد شهری – دکترای مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحیدرضا عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

خواص مغناطیسی نوارهای آمورف x=0 ,1 ,2 ,3) Co64Fe4Ni2B19-xSi8Cr3Alx) با درصد های مختلف Al، تهیه شده بوسیله روش انجماد سریع چرخ مذاب مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر افزودن Al به آلیاژ مذکور بر ساختار آمورف و خواص مغناطسی حاصله بررسی شده است. آزمایشات نشان داده است که افزودن Al باعث کاهش درجه حرارت تبلور می شوذ. همچنین افزودن مقدار بهینهAl، خواص نرم مغناطیسی بهبود می بخشد. در این تحقیق، بهینه سازی میزان Al در تولید نوارهای آمورف نرم مغناطیسی پایه Co به ضخامت تقریبی ۲۳μm و عرض ۱/۲mm با آهنربای اشباع حداکثر (۵۲۳/۷mTs) و وادارندگی بسیار کم (۰/۸۱۷۴A/m) مورد بررسی قرار گرفته شده است.