سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی سنگ قلعه – کارشناس ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم موا
نوید پورجواد، – دانشجوی کارشناسی متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی
جمشید آقازاده مهندسی – پروفسور در مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندس

چکیده:

گچ های تقویت شده با الیاف، مصالح ساختمانی رایجی می باشند که در آنها الیافی کوتاه با استحکام کششی بالا در زمینه ای از گچ خوابانیده شده اند تا مصالحی با استحکام مضاعف و وزن کم تولید گردند. به علت رویارویی ریسک از دست دادن جان انسانها و همچنین مسایل اقتصادی در مناطق زلزله خیز، مصالح مقاوم در برابر زلزله در ساخت و سازها باید به کار برده شود. کامپوزیت های پایه گچی به عنوان یک کاندیدای منحصر به فرد برای این مشکل باعث کاهش ریسک و افزایش ضریب اطمینان بناهای مسکونی می گردند. در تحقیق حاضر، استحکام کششی کامپوزیت کچی شامل کسرهای مختلف حجمی از پلی پروپیلن (PP) و پلی پارافنیلین ترفتالامید (PPTA) تا سقف % ۱۵ حجمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. قابلیت انتقال تنش از زمینه به الیاف توسط آنالیر تئوریک (sheas-lag) ، میکروسکوپ الکترونیکی و تست (Pull-out) بررسی گردید. خواص فصل مشترک نیز توسط میکروسکوپ (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. مورد دیگر مقاومت کامپوزیت در برابر بارهای کششی طولی بود که توسط ساختن نمونه های استخوانی شکل (dog-bone) از گچ مسلح شده با الیاف رندوم مطالعه گردید. استحکام کششی گچ مسلح شده با الیاف کوتاه رندوم توسط مدل ریاضی ارائه شده در کارهای قبلی همین گروه تحقیقاتی محاسبه گردید و نتایج بدست آمده از مدل با نتایج عملی مقایسه و دربارة آنها بحث گردید.