سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامیار شیروانی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین عبدی زاده – دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیوم مواد مهندسی بسیار با اهمیتی هستند که در صنایع حمل و نقل، هوافضا و دیگر کاربردها بکار می روند. دلیل آن نیز وزن پایین، استحکام مخصوص بالا و خواص مکانیکی و فیزیکی بهتر آنها در مقایسه با آلیاژ آلومینیوم خالص است. در این پروژه دو تقویت کننده سرامیکی متفاوت (زیر کن و زیرکونیا) برای افزوده شدن به آلومینیوم انتخاب شده اند. مقادیر مختلف زیرکن و زیرکونیا در آلیاژ A356.1 توسط ریخته گری گردابی در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد افزوده شدند. این تکنیک برای حصول به کامپوزیت همگن و شرایط انجماد بهتر انتخاب شد. ریز ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مشاهده شد و ترکیب شیمیایی آنها توسط XRD اندازه گیری شد. آزمایشهای مکانیکی و نیز فیزیکی (سختی سنجی، تعیین استحکام کششیو دانسیته) انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین شرایط زیرکن در ۵% اتفاق می افتد حال آنکه برای زیرکنیا این حالت در ۱۵% اتفاق می افتد اما در همه حالات کامپوزیت حاوی زیرکن دارای سختی بالاتری نسبت به کامپوزیت حاوی زیرکونیا است.