سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم تقی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
میرابوالفضل حسینی – نسوز تبریز
سارا غیاثی – دانشگاه علم و صنعت ایران
هیلا تاج بخش – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جرم های ریختنی کم سیمان علاوه بر اگریگیت ها و سیمان نسوز حاوی مقدار مواد ریزدانه نظیر میکروسیلیس و آلومینای راکتیو و افزودنی های دیگر مثل روانسازها می باشند. نوع و درصد مواد ریزدانه بر روی خواص جریان بتون، استحکام سرد و گرم، مقاومت سایشی، مقاومت خوردگی و غیره تاثیر فراوانی دارد. در این پژوهش تاثیر تغییرات درصد مواد ریزدانه میکروسیلیس و آلومینای راکتیو به مجموع ده درصد در بتون حاوی بوکسیت چینی و سیمان آلومینایی از نظر خواص مکانیکی سرد بعد از حرارت دادن در دماهای ۱۰۰ درجه سانتیگراد تا ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد، ریز ساختار میکروسکوپی و آنالیز فازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با ۴/۵-۳% میکروسیلیس و ۵/۵-۷% آلومینای راکتیو می توان از جنبه های فوق به خواص مطلوبی دست یافت.