سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم زمانی – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باههنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق نمونه آلیاژ برنج حاوی ۰٫۲۵% منگز تحت شرایط اتمسفر کنترل شده به روش ریخته گری تبریدی ثقلی در قالب مسی تهیه گردید. سپس تسمه هایی به ابعاد ۵*۱۰*۵۰ میلی متر تهیه و بر روی تمامی نمونه ها با استفاده از نورد سرد کاهش سطح مقطع برابر ۶۵% اعمال گردید. پس از نورد نمونه ها در حمام نمک در دماهای ۷۰۰،۶۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتی گراد و زمان های مختلف بین ۲ دقیقه تا ۱ ساعت تحت عملیات آنیل هم دما قرار گرفتند و سپس در آب ۲۰ درجه سانتی گراد سرد شدند. بررسی های ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد و برای محاسبه اندازه دانه، مساحت حدود ۴۵۰-۲۰۰ دانه برای هر نمونه به وسیله دنبال کردن مرزدانه ها با استفاده از نرم افزار Clemex اندازه گیری شد. نتایج حاصل از محاسبه اندازه دانه و انرژی اکتیواسیون نشان داد که حضور منگز با تاثیر بر اتمسفر مرزدانه و نیز کاهش انرژی اکتیواسیون موجب تسریع فرایند رشد در آلیاژ برنج ۳۰-۷۰ خواهد شد. انرژی اکتیواسیون رشد دانه برابر با ۲۲٫۳۵KJ/Mo1 =Qgg به دست آمده است. درحالی که این انرژی برای ۳۰-۷۰ در محدوده دمایی ۷۰۰-۵۰۰ برابر۱۷۱KJ/Mo1 است.