سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
عباس بحرودی – دکترای تکتونیک
علی بسافی – دکترای تکتونیک

چکیده:

خواص مکانیکی سطوح جدایشی نظیر نمک، شیل و غیره تاثیر بسیار مهمی بر سبک دگرریختی کمربندهای چین خورده – رانده دارد. دراین تحقیق تاثیر توزیع فضایی سطوح جدایشی متفاوت ( شکل پذیر و اصطکاکی ) در بخش مرکزی کمربند زاگرس (فروباز دزفول و پیرامون آن ) بااستفاده ازم دلسازی فیزیکی آنالوگ مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد سطحی و زیرسطحی اشاره به حضور دو افق جدایشی شکل پذیر و نیز یک افق اصطکاکی دراین بخش کمربند زاگرس دارد. براساس شواهد زمین شناسی و ساختاری مدلهایی مدرج طراحی شد که در آن ماده پلیمری سیلیکون نقش سطوح جدایشی شکل پذیر را ایفا نموده و حضور ماسه های ریزدانه برروی پی صلب بیانگر سطح جدایش اصطکاکی بود.