سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا اصیلی – پژوهشگاه صنعت نفت
عباسعلی قدیریان – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

اقتصاد دانش همه چیز و منجمله جریان ایده های جدید در مدیریت، روشها و ساختار سازمانها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این تغییرات باعث خواهد شد که نقش مدیریت در سازمان دگرگون گردیده و مهارت های مورد نیاز آنها نیزتغییر یابد. در عصر جدید تمرکز رهبران بردارایی های معنوی، طرح آرمانهای سازمانی، نقل داستان های موفقیت سازمان و تغییرات سازمان خواهد بود. بنابراین رهبران در عصر جدید بعنوان معلم، طراح و خدمتگزار باید بطور مستمر تغییر یابند و هویت جیدیدی از خود خلق نمایند. آنها باید بتواند بسرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده، گذشته خود را فراموش نمایند. و نقش ها و روابط جدیدی برای خود خلق نمایند. آنها باید بتوانند تیمهای کاری، گروه های ذینفع متفاوت را بکارگرفته و سبک های متفاوت مدیریتی را در آن واحد بکارگیرند. در این مقاله به نقش و مهارت های مورد نیاز رهبری در عصر جدید و توصیف وظایف و نقش های لازم در هدایت سازمان بویژه سازمانهای یادگیرنده با ارائه مدل های موثر در کسب و کار و فرهنگ ریسک پذیری پرداخته می شود.