سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید روح اله ترابی – دانشکده نساجی – گروه پلیمر – یزد
سید مهدی قافله باشی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – تهران
نغمه فاضلی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده فنی و مهندسی – گروه پ
محمد وکیلی تجره – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است تاثیر الکترون دهنده دی متیل فرم آمید در فرایند پلیمریزاسیون فاز گازی اتیلن ، بر پارامترهای فعالیت کاتالیست ، دانسیته ، شاخص جریان مذاب ، میزان شاخه های کوتاه جانبی و توزیع شاخه های کوتاه جانبی محصول بررسی گردد. در کار حاضر با روش پلیمریزاسیون فاز گازی و استفاده از سیستم کاتالیستی TiC14/MgC12و با افزودن نسبت های مختلف از الکترون دهنده DMF کوپلیمریزاسیون اتیلن با ۱- بوتن انجام شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش نسبتDMF/Ti فعالیت پلیمریزاسیون کاهش یافته و شاخص جریان مذاب پلی اتیلن و دانسیته نمونه های حاصل ، ابتدا افزایش و در نهایت کاهش می یابد . جرم مولکولی نمونه ها نیز ابتدا کاهش و در نهایت افزایش می یابد . در میزان شاخه های جانبی ، تا مقدار خاصی از الکترون دهنده تغییر چشمگیری مشاهده نمی شود و پس از آن با افزایش مقدار الکترون دهنده میزان شاخه های جانبی افزایش می یابد .