سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید کریمی فرد – دانشجوی کارشناسی عمران ، کرمانشاه ، دانشگاه رازی
احسان الیاسی – دانشجوی کارشناسی عمران ، کرمانشاه ، دانشگاه رازی

چکیده:

الیاف پلی پرپلین دربسیاری ازجاها درمهندسی عمران مورد استفاده قرارگرفته است و درسالهای بسیاربه کارگرفته شده است این الیاف ها درمقاوم سازی ثانویه ابعادبتنی استفاده می شوندبه دلیل چسبندگی بین الیاف پلی پرپلین و قیرطرزکارمقاوم سازی دربتن آسفالتی به نوعی متفاوت است دراین مطالعات نمونه بتنی آسفالتی همراه الیاف پلی پرلین درحجم قیربهینه تولیدمی شود مشاهده شده است که برای مقاومت الیاف نمونه مقدارمقاومت مارشال افزایش پیداکرده و مقدارجریان و روان شدن به مقدارقابل توجهی کاهش می یابد عمرخستگی این نمونه غالبا افزایش پیدامی کندبهبودبخشیدن به خواص بتن آسفالتی اثرات مثبت الیاف پلی پرپلین رانشان می دهد ترکیب آسفالت مقاوم شده با الیاف دربرابرحفظ اثرچرخها و طولانی کردن عمرخستگی و کاهش ترکها رانمایش می دهد بنابراین نتیجه می گیریم که با به کارگیری الیاف پلی پرپلین خواص اختلاط آسفالت را به مقادیری خیلی سودمندتغییر می دهد