سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشرف ذکری – کارشناس مرکزتحقیقلت مهندسی جهاد و دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از هدفهای محققان افزایش مقاومت و اصلاح رفتار بتن برای ایجاد قابلیت کاربرد در بارگذاریهای ویژه می باشد. امروزه مزایای استفاده از بتنهای با مقاومت بالا آشکار شده است و کار برروی رفع معایب آنها ادامه دارد. در این مقاله مکانیزم شکست بتن نرمال ، بتن با مقاومت بالا و بتن الیافی با مقاومت بالا مقایسه شده است. با اینکه بتن با مقاومت بالا با بار بسیار بیشتری نسبت به بتن نرمال دچار شکست می شود اما مطالعه منحنی تنش –کرنش آن نشان می دهد که شاخه نزولی این منحنی تقریبا عمودی است و نرم شدگی کرنش قابل توجهی در آن دیده نمی شود که نتیجه آن شکستهای بسیار ترد و انفجاری در سازه است. مطالعات نشان می دهد که افزودن الیاف های مختلف با اینکه در رفتار بتن با مقاومت بالا، قبل از رسیدن به تنش حداکثر تاثیر چندانی ندارد اما رفتار پس از ترک خوردگی را بشدت تغییر می دهد. این روش در بهبود قابلیتهای بتن مانند افزایش چقرمگی، انرژی شکست و کاهش نفوذپذیری تاثیر چشمگیری دارد که به نسبت الیاف استفاده شده بستگی دارد.