سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
پرویز ارجمند – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
محسن ارجمندی – دانشجوی دوره دکترای مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله نتایج بررسی مقایسه ای تاثیر الیاف فولادی و تراشه های فولادی را بر رفتار مکانیکی و فیزیکی بتن معمولی ارائه می دهد . مقدار الیاف فولادی و تراشه های بکار رفته به ترتیب(۰ /درصد) و۰/۷۵,۰/۵,۰/) در صد( بوده است . بطور کلی ۵ ترکیب مختلف آماده شده و هر کدام تحت آزمایشهای مقاومت فشاری )نمونه مکعبی۱۵۰*۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر(ضریب الاستیسیته) استوانه۳۰۰*۱۵۰ میلیمتر ) ، مقاومت خمشی و طاقت خمشی( ۵۰۰*۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر ) قرارگرفتند . نتایج آزمایشها بیانگر تاثیر فزاینده الیاف فولادی و تراشه های فولادی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مورد آزمایش و نزدیک بودن تاثیر الیاف و تراشه های فولادی بر این خصوصیات و در نتیجه امکان کاربرد تراشه های فولادی بعنوان جایگزین الیاف فولادی در موارد مورد نیاز می باشد